top of page

Vikerfjell - hytte

Vikerfjell - hytte / 70 m2 / 1 etasje / 2017

Detaljprosjektering RIB av hytte i massivtre, med spennende tak-konstruksjon. Taket ble løst uten mønebjelke

Kort fortalt

70 m2 / 1 etasje
Hytte
Detaljprosjekt

Arkitekt

Entreprenør

Byggherre

Galleri

Oslotre

bottom of page