Følg Ny Struktur AS :

Tlf : 920 19 171

org 918 294 112 - Ny Struktur AS - Tollbugata 6 - 0152 Oslo

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

FoU

Forskning og utvikling
Våre ansatte har erfaring fra forsknings- og utviklingsmiljø ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ved siden av forskning på trekonstruksjoner har våre ansatte deltatt i utviklingsprosjekter i næringslivet.
Basert på vår bakgrunn har vi gode forutsetninger forå hjelpe våre kunder å utvikle og forbedre sine løsninger og produkter, og dokumentere nye løsninger.
Norsk Massivtre
Utvikling av konstruksjons-system for landbruksbygninger i massiv- og limtre
Ny Struktur har i samarbeid med Norsk Massivtre utviklet og effektivisert et konstruksjons-system for store landbruksbygninger i massivtre fra Norsk Massivtre og limtre. Som en del av prosjektet har Ny Struktur dokumentert skjærstivhet og styrke for en ny type massivtrelementer.
Termowood
Utvikling av sammenføyningsløsninger og dokumentasjon av samvirkeeffekter
Ny Struktur har i samarbeid med kunden utviklet nye sammenføyningsløsninger, og er i gang med å legge en plan for å dokumentere samvirke-effekter slik at Termowood-elementer kan benyttes mer effektivt.