top of page

Hva kan vi tilby?

- Bærekraftige konstruksjoner - 

Vi er spesialister på store bærekonstruksjoner av massiv- og limtre.

Vår spisskompetanse er å designe og beregne rasjonelle og effektive konstruksjonssystemer. Vi har en forkjærlighet for massiv- og limtre, men benytter stål, betong og samvirke-konstruksjoner der det er riktig.

Våre tjenester:

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Våre ansatte har lang erfaring i å designe, beregne og dokumentere store og små konstruksjoner i henhold til gjeldende europeiske og norske standarder og lovverk. Vi har spesialkompetanse på konstruksjoner i limtre og massivtre, men har også lang erfaring med konstruksjoner i stål og armert betong. Vi hjelper kunden å velge fornuftige og elegante løsninger.

Ny Struktur AS er spesialister i dimensjonering og prosjektering av den nye generasjon massivtrebygninger og har ansatte som har oppdatert kompetanse på det aktuelle regelverket, hva som er dagens beste praksis for byggeteknikk for trekonstruksjoner og hvilke beregningsmetoder og analyseverktøy som er mest hensiktsmessig å benytte.

 

Ny Struktur har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for PRO konstruksjonssikkerhet.

IMG_2232.jpg
IMG_2237.jpg

Design og utforming av trekonstruksjoner

Utforming av produksjonsunderlag

Vi kan tilby tidligfaserådgivning for arkitekter, designere og ingeniører som prosjekterer trekonstruksjoner. Som samarbeidspartner og sparringspartner kan vi veilede våre kunder til å ta gode valg i tidligfase slik at konstruksjonsløsninger, spennvidder, sammenføyninger o.l. er effektive, slik at man unngår store endringer i senere faser.

Vi utformer også fullstendig produksjonsunderlag til limtre- og massivtreleverandør hvor alle elementer er modellert i 3D, og det leveres komplette lister og montasjemanualer.

Avanserte analyser

Våre ansatte har lang erfaring i å gjøre avanserte dynamiske og ikke-lineære analyser både fra off-shore og byggebransjen. Vi kan tilby å gjøre definerte analyseoppgaver som egne arbeidspakker eller som en del av en større leveranse. Vi kan også tilby kvalitetskontroll på analyse-prinsipper og modellering.

Vi kan ta oppdrag for å beregne global stabilitet inkludert dokumentasjon av jordskjelvpåkjenning.

20190312_091110.jpg
DSC_0885_edited.jpg

Forskning og utvikling

Våre ansatte har erfaring fra forsknings- og utviklingsmiljø ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ved siden av forskning på trekonstruksjoner har våre ansatte deltatt i utviklingsprosjekter i næringslivet.

Basert på vår bakgrunn har vi gode forutsetninger forå hjelpe våre kunder å utvikle og forbedre sine løsninger og produkter, og dokumentere nye løsninger.

bottom of page