top of page
N STRUKTUR (1).png

VELKOMMEN

Vi er bygg-ingeniører og spesialister på store bærekonstruksjoner av massiv- og limtre. Vårt mål er å bidra til et bærekraftig miljø med å fremme tre som et sentralt og konkuransedyktig byggemateriale.

772A8563.jpg

OM OSS

Ny Struktur ble etablert i desember 2016 som et svar på markedets økte etterspørsel etter spisskompetanse på prosjektering av større trekonstruksjoner. Siden den gang har vi etablert oss som en av de ledende uavhengige rådgivere for prosjektering av limtre- og massivtrekonstruksjoner i Norge, også vist ved at vi har blitt valgt som RIB for flere prestisjebygg, som for eksempel Valle Wood og Blindernveien 6.

 

Vi har prosjektert bygg fra 6 m2 til 24 000 m2 og fra 1 etasje til 16 etasjer. Vi deltar i alle faser av utviklingen av et prosjekt, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og utforming av produksjonsunderlag og montasjemanual. Vi vet hvordan man bygger effektivt, rimelig og elegant, og vi jobber tett med andre aktører, som også har lang erfaring med massivtre, for å sikre våre kunder et sluttprodukt som vi kan være stolte av. I tillegg deltar vi i forskning, utvikling og undervisning for å alltid holde oss oppdatert.

VÅR SPISSKOMPETANSE

PROSJEKTERING

Vi jobber tett, tverfaglig gjennom hele prosjektet for å skape rasjonelle og effektive konstruksjonssystemer. 

BEREGNING

Vi tilbyr global stabilitets beregning i tillegg til enklere statisk beregninger. Vi har en forkjærlighet for massiv- og limtre, men benytter stål, betong og samvirke-konstruksjoner der det er riktig. 

Ny Struktur har sentral godkjenning for ansvarsrett for PRO konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3.

BIM

Vi tilbyr leveranse av både RIB og produksjonsmodeller, inkludert montasje detaljer og planer. Stor fokus er lagt på komplett og ren modeller. Vi tilpasser oss til enhver prosjekts BIM manualer og kan også komme med egen tverrfaglig kontroll. 

KUNDER

Våre kunder er byggherrer, arkitekter, entreprenører, eiendomsutviklere og massivtreprodusenter.

PROSJEKTER

krohnen_gcreiber

krohnen_gcreiber

tåsenhjemmet_arkitema

tåsenhjemmet_arkitema

solberghage_google

solberghage_google

Sagparken_google

Sagparken_google

remmen3_byggno2

remmen3_byggno2

flesåsveien_oslotre

flesåsveien_oslotre

hov2_google

hov2_google

haukåsskole_hustadvikakommune

haukåsskole_hustadvikakommune

F14_linkark

F14_linkark

CKSU_nrk

CKSU_nrk

eidsvåg_bergenkommune

eidsvåg_bergenkommune

Blindernveien 6

Blindernveien 6

Test test

Kakelovnskroken

Kakelovnskroken

Describe your image

UFO - Hytte

UFO - Hytte

Describe your image

Atelier Nesodden

Atelier Nesodden

Describe your image

Vikerfjell - Hytte

Vikerfjell - Hytte

bottom of page