Rev

Beskrivelse

Plantasjen Kaggen gård

Tåsenhjemmet

nÆRINGSBYGG

14 600 m2     |    4 etasjer    |    2022-23 

ALLE PROSJEKTER

Boligbygg med bærekraftig konstruksjon i limtre og massivtre.

Tåsenhjemmet er nye sykehjemmet som skal stå ferdig Q4 i 2023. Bygget er 4 etasjer høyt, og består av 130 beboerrom, betong kjeller, et dagsenter i plan1, legekontor og parkeringsareal. Bygget har 4 rømningstrappesjakter (orangerie) hvor bæringer er stål og tre. Bygget skal være miljøsertifiseres etter BREAAM Excellent.

Grensesnitt mellom trekonstruksjoner, betong og stål er nøye detaljert for å sikre god byggbarhet og overføring av krefter. Ny Struktur har stått for RIB prosjektering, analyse og detaljering av alle konstruktive komponenter i tre- og stål konstruksjonen. 


Bygget er i montasje Q4 2022


Bicycle wheel, Road surface, Urban design, Sky, Building, Plant, Daytime, Tire, Tree
Urban design, Property, Building, Sky, Window, Wood, Shelving, Architecture, Publication, Shelf
Urban design, Rectangle, Wood
Road surface, Sky, Wood
Composite material, Sky, Wood, Tree
Sky, Building
Composite material, Sky, Azure, Wood
  • Materialeffektiv trekonstruksjon
  • Hurtig montasje
  • Bjelker/søyler i limtre
  • Etasjeskiller/tak i massivtre
  • Trapper i massivtre
  • Vindavstiving i vegger av massivtre og dekker i massivtre
  • 4 etasjer i massivtre, limtre
  • Areal: 14 600 m2

Byggherre: Oslobygg KF    |    Totelentreprenør: PEAB    |    Arkitekt: Gunnar Kind arkitekt    |    Leverandør limtre: Splitkon    |    Leverandør massivtre: Splitkon    |    RIB: Ny Struktur    |    Illustrasjoner høyre: Oslobygg KF

Ny Struktur AS er prosjekterende RIB for Splitkon som leverer hele bæresystemet i tre. Ny Struktur AS har utformet og beregnet alle konstruksjoner i detaljfasen og har ansvar for PRO konstruksjonssikkerhet for trekonstruksjonen og stålkonstruksjonen.