Table, Computer, Laptop, Sharing

BIM – KOORDINERING

TJENESTER

MILJØRÅDGIVNING

PROSJEKTLEDELSE

BIM

Vi er fagspesialistene som hjelper deg å ta velinformerte beslutninger, og som ikke gir oss før vi finner de beste løsningene – uansett kompleksitet eller omfang.

Vi kan kobles på i alle faser, men lang erfaring fra detaljprosjektering har vist oss at de beste resultatene kommer ved tidlig involvering. Da kan vi «tenke bærekraft» helt fra start og utforme premissene for bæresystemet.

Alle bærekraftige byggeprosjekter består av kombinasjoner av forskjellige materialer. Så selv om spisskompetansen vår er store bærekonstruksjoner i massiv- og limtre, bruker vi stål, betong og samvirke-konstruksjoner der det er riktig.

MILJØRÅDGIVNING

BIM–KOORDINERING

PROSJEKTLEDELSE

RIB

BIM

Alt som gir bærekraftige konstruksjoner.
De viktigste bærebjelkene i et prosjekt med bærekraftige konstruksjoner er gode råd, tverrfaglig samarbeid og detaljert planlegging.

Tjenester

Vision care, Glasses, Smile, Plant, Flowerpot, Houseplant
Office supplies, Hand, Smile, Table, Human, Gesture, Tableware
Audio equipment, Joint, Arm, Tableware, Human, Smile, Gesture, Table

BIM

PROSJEKTLEDELSE

BIM–KOORDINERING

MILJØRÅDGIVNING

RIB

Rib

Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)

Bærekraftige konstruksjoner handler om å prosjektere rasjonelt, bruke miljøvennlige materialer og ha effektive byggeprosesser. 

Trevirke er et av de mest miljøvennlige byggematerialene som finnes – og de siste årene har bruken av massiv- og limtre i komplekse bygg «tatt av». Vi er spesialister på dimensjonering og prosjektering av den nye generasjonen massivtrebygninger, og lang erfaring i å utnytte massivtreets muligheter og konkurranseevne på en optimal måte. 

Vi vet hva som er dagens beste praksis for byggeteknikk for trekonstruksjoner og hvilke beregningsmetoder og analyseverktøy som er mest hensiktsmessig å benytte. Derfor kan du føle deg trygg på at vi velger de beste løsningene i alle ledd.

Stål og betong er viktige elementer i et bygg med massivtre som bærende konstruksjon. Ingeniørene våre har kompetansen som skal til for å benytte stål og betong i kombinasjon med tre for å få det beste ut av hvert materiale. Vi kan blant annet

– utføre analyser av stålforbindelser
– dimensjonere stålforbindelser
– utarbeide verkstedstegninger til stålprodusenten
– prosjekterer kjellerkonstruksjoner og fundamenter i betong 
– prosjektere elementer i prefabrikkert betong, som hulldekker

Ny Struktur har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for PRO konstruksjonssikkerhet.

Vi kan tilby tidligfaserådgivning for arkitekter, designere og ingeniører som prosjekterer trekonstruksjoner. Som samarbeidspartner og sparringspartner veileder vi kundene våre til å ta gode valg i tidligfasen for å sikre effektive konstruksjonsløsninger, spennvidder, sammenføyninger og lignende. På den måten unngår man store endringer i senere faser.

Uavhengig kontroll er kontroll av en annen bedrifts prosjektering eller utførelse. Våre ingeniører har lang erfaring innen kvalitetssikring og kontroll, og tilfredsstiller byggesaksforskriftens streng krav til «relevant faglig kompetanse tilpasset det erklærte ansvarsområde i byggesak og godkjenningsområde».

Konstruksjonsteknikk

Tidligfaserådgivning

Uavhengig kontroll

KONSTRUKSJON

UAVHENGIG KONTROLL

TIDLIG FASE RÅDGIVNING

Våre rådgivende ingeniører gir deg kyndig rådgivning og prosjektering i alle faser av et prosjekt. Vi jobber tett og tverrfaglig for å skape rasjonelle og bærekraftige konstruksjonssystemer.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi utformer fullstendig detaljert produksjonsunderlag til limtre- og massivtreleverandør hvor alle elementer er modellert i 3D, og leverer komplette lister og montasjemanualer.

.....

Prosjektledelse

BIM–koordinering

Miljørådgivning