Rev

Beskrivelse

Plantasjen Kaggen gård

Hasle Tre

nÆRINGSBYGG

3 000 m2     |    5 etasjer    |    KLT og limtre    |    2021 

ALLE PROSJEKTER

Årets trebygg 2022 – kontorbygg i limtre og massivtre, prosjektert for demontering og ombruk.

Hasle Tre er et nytt kontorbygg med svært høye miljøambisjoner. Bæresystemet består av limtrebjelker og søyler, med sjakter og etasjeskiller i massivtre. Konstruksjonen er prosjektert for å være fullstendig demonterbar, og dermed også ombrukbar. Ny Struktur har stått for RIB prosjektering og globalstabilitet.

Bygget vant prisen for Årets trebyggeri for 2022.

Urban design, Sky, Building, Tree, Window, Condominium, Neighbourhood
Wood, Hall, Fixture, Building, Floor, Flooring, Window
Interior design, Furniture, Table, Building, Plant, Chair, Desk, Houseplant, Flowerpot, Floor
Hall, Fixture, Wood, Floor, Flooring
Interior design, Wood stain, Building, Property, Fixture, Hall, Flooring, Floor, Window
  • Kontorbygg
  • Trapp- og heiskjerne i massivtre
  • Etasjeskiller i massivtre
  • Søyler og bjelker i limtre
  • Avstivning i massivtrekjerner

Byggherre: Høeg Eiendom og AF Eiendom    |    Kunde: Straye Trebygg AS    |    Arkitekt: Oslotre AS    |    Leverandør massivtre og limtre: Splitkon    |    RIB : Ny Struktur    |    Illustrasjoner/bilder: Oslotre AS/ Dmitry Tkachenko/Einar Aslaksen