Rev

Beskrivelse

Plantasjen Kaggen gård

Fyrstikkbakken 14

nÆRINGSBYGG

163 leiligheter     |    10 etasjer    |    2022-23 

ALLE PROSJEKTER

BOLIGBYGG

Boligbygg med bærekraftig konstruksjon i limtre og massivtre.

Fyrstikkbakken 14 er 4 boligblokker på 8 til 10 etasjer med bæresystem i massivtre i alle etasjer untatt den nederste. Leilighetene er fleksible og tilrettelegger for forskjellige livssituasjoner. Ny Struktur har stått for RIB prosjektering, analyse og detaljering av alle konstruktive komponenter i trekonstruksjonen.


Byggene er i montasje Q4 2021


Tower block, Urban design, Cloud, Building, Sky, Daytime, Window, Tree, Lighting, Plant
Building, Window, Wood, Floor, Flooring, Shade
Building, Wood, Flooring, Hall, Floor
Wood, Shade, Flooring
Urban design, Tower block, Woody plant, Building, Sky, Cloud, Window, Tree, Condominium
  • Materialeffektiv trekonstruksjon
  • Hurtig montasje
  • Etasjeskiller i massivtre
  • Vindavstiving i vegger av massivtre og dekker i massivtre
  • Prosjekter for fleksible planløsninger.
  • Påhengte balkonger i prefab betong

Byggherre: Fyrstikkbakken 14    |    Totelentreprenør: AF Gruppen
Arkitekt: Link Arkitektur    |    TUE bæresystemet: Straye Trebygg
Leverandør limtre: Splitkon    |   Leverandør massivtre: Splitkon
RIB : Ny Struktur   |    Foto: Link Arkitektur 

Ny Struktur AS er prosjekterend RIB for TUE som leverer hele bæresystemet. Ny Struktur AS har utformet og beregnet alle konstruksjoner i detaljfasen og har ansvar for PRO konstruksjonssikkerhet for massivtrekonstruksjonen og global stabilitet.