Rev

Beskrivelse

Plantasjen Kaggen gård

Blinderveien 6

nÆRINGSBYGG

12 600 m2     |    12 etasjer    |    KLT og limtre    |    2018-19 

ALLE PROSJEKTER

Studentbolig med bærekraftig konstruksjon i limtre og massivtre.

Blindernveien er Norges største studentbolig bygget med massivtre og limtre. Trekonstruksjonen består av to blokker på 7 og 12 etasjer med en 3 etasjers “bro” mellom. Bygningen består av et bærende system i massivtre med limtre-komponenter for utvekslinger. Det er benyttet massivtre som bærende element i bro og utkraging. Ny Struktur står for RIB prosjektering, analyse og detaljering av alle konstruktive komponenter over kjeller. 


Montasjen av trekonstruksjonen ble ferdigstilt i Q3 2020, og bygget er overlevert og i bruk.


Cloud, Car, Wheel, Building, Sky, Tire, Daytime, Property, Window, Vehicle
Urban design, Building, Shade
Tower block, Urban design, Cloud, Building, Sky, Daytime, Window, Tree, Condominium, Wall
Land vehicle, Cloud, Tire, Building, Car, Wheel, Sky, Daytime, Window
Road surface, Urban design, Daytime, Building, Plant, Window, Architecture, Shade, Tree
  • Studentboliger
  • Vegger i massivtre
  • Etasjeskiller i massivtre
  • Trapper i massivtre
  • Stabilitet for vind og jordskjelv løst i massivtre
  • Lange spenn og utkraginger løst med massivtre
  • Limtresøyler og bjelker
  • 12 etasjer
  • Areal: 10 000 m2

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)    |    Entreprenør: Ove Skår AS     |    Arkitekt: Dyrvik arkitekter og Rodeo arkitekter   |    Leverandør massivtre: Splitkon    |    RIB trekonstruksjon: Ny Struktur    |   RIB betong/fundamentering: Rambøll AS    |    Illustrasjoner: Dyrvik arkitekter

Ny Struktur AS har vært rådgiver for arkitekt, byggherre og entreprenør for å detaljprosjektere konstruksjonen som en rasjonell massivtrekonstruksjon. Ny Struktur AS har ansvar for PRO konstruksjonssikkerhet for massivtrekonstruksjonen, tiltaksklasse 3.