Utvalgte prosjekter

Referenser hvor Ny Struktur har bidratt som rådgivere og prosjekterende siden 2016.

Utvalget er langt fra fullstendig. I 2020 estimerer vi å prosjektere til sammen 30 000 m2 areal og 10 000 m3 massivtre.

Vi har erfaring med boliger, kontorbygg, skoler, omsorgsboliger, studentboliger, industri/lager, landbruksbygg, hytter og kunstinnstallasjoner.

Ta gjerne kontakt om du lurer på om vi har aktuelle referanser for ditt prosjekt!