top of page

Utvalgte prosjekter

Referenser hvor Ny Struktur har bidratt som rådgivere og prosjekterende siden 2016.

Utvalget er langt fra fullstendig. I 2022 vil vi levere prosjektering for 70 000 m2 bygningsmasse med 20 000 m3 bærende bygningselementer i tre. Det er et tre-volumn som tilsvarer lagring av over 15 000 tonn CO2 i bestandige og bærekraftig konstruksjoner.

Vi har erfaring med boliger, kontorbygg, skoler, omsorgsboliger, studentboliger, industri/lager, landbruksbygg, hytter og kunstinnstallasjoner.

Ta gjerne kontakt om du lurer på om vi har aktuelle referanser for ditt prosjekt!

bottom of page